Background

Spoločnosť

História spoločnosti DLB v skratke

Spoločnosť DLB pôsobí na trhu dopravy už 20 rokov.

1998:založenie spoločnosti
1999:zameranie sa na expresnú prepravu
2000:nákup prvého vlastného nákladného automobilu
2001:postupné zvyšovanie vlastného vozového parku
2003:zameranie sa na poskytovanie prepravných služieb pre automobilový priemysel
2005:inštalácia monitorovacieho systému GPS do všetkých vozidiel
2006:partnerstvo s európskym dopravným lídrom v expresnej preprave Taxicolis


2007:nasťahovanie sa do vlastných priestorov pri Bratislave
2008:prevádzkovanie skladových plôch a priestorov
2009:rozšírenie vozového parku na 30 vozidiel, naplnenie míľniku spoločnosti pre toto obdobie
2010:expanzia na trh v kamiónovej doprave, zakúpenie veľkoobjemových návesov
2011:odštartovanie nového segmentu prepravy tovaru s možnosťou regulácie teploty, doplnením tejto kategórie návesov stúpol počet vozidiel fleetu DLB na 43 vozidiel
2012:prechod na systém riadenia kvality ISO 9001:2008 s úspešným získaním certifikátu v renomovanej spoločnosti Bureau Veritas
2013:špecializácia na kategóriu veľkoobjemových vozidiel v kategórii do 12t, s nosnosťou do 6t, s hydraulickou plošinou, prírastok do fleetu 6ks vozidiel v tejto kategórii
2014:kompletná obnova fleetu vozidiel v kategórii do 3,5t
2015:expandovanie v oblasti prepravy časovo kritických zásielok, navýšenie vozidiel v tejto kategórii (do 3,5t) na 30 ks
2018:recertifikácia systému kvality z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
2022:obnova vozového parku v kategorií do 3,5t a rozšírenie vozového parku o mega náves.