Background

Služby

Preprava chladeného a hlbokozmrazeného tovaru

Spoločnosť DLB poskytuje prepravu tovaru s možnosťou regulácie teploty.

Sme pripravení prepraviť akýkoľvek typ teplotne citlivého tovaru s rozsahom teplôt od -30°C do 30°C kdekoľvek v Európe. Ako zákazník DLB budete vedieť, že váš tovar (potraviny, zdravotnícky materiál či akýkoľvek iný teplotne citlivý tovar) zostane na vhodnej ustálenej teplote od okamihu, keď opustí miesto nakládky až do chvíle, keď sa doručí na miesto určenia, bez ohrozenia jeho čerstvosti. Pri doručení tovaru je pre nás samozrejmosťou predložiť výpis z histórie priebehu teplôt z termografu vozidla.

Poskytujeme najlepšie podmienky pre zachovanie kvality rýchlo skaziteľných potravín počas ich prepravy.

Interné nadstavenie servisných smerníc spoločnosti DLB ukladá pravidelné testovanie chladiacej sústavy návesu, aby sme sa uistili, že nedôjde k žiadnej zmene kvality, hygieny a prirodzených vlastností vašich výrobkov počas doručenia ku príjemcovi zásielky.

Byť partnerom DLB pri preprave chladeného tovaru znamená venovať pracovný čas rozvoju svojej spoločnosti. Zverte svoj tovar do rúk skúsených odborníkov a nestarajte sa viac o ostatné náležitosti.

Snažíme sa byť príkladom v našom odvetví.