Background

Spoločnosť

Hodnoty DLB

Naším cieľom je prilákať a udržať si zákazníkov prostredníctvom najlepších služieb s kompatibilných trhových cien. Ponúkame dopravné riešenia a podporujeme ziskovú a overenú formu bezpečnosti, služieb a dôvery.Bezpečnosť

Naši zamestnanci majú istotu bezpečného návratu domov k svojim rodinám.

Etika

Veríme v etické správanie našej spoločnosti ako aj v nás samych.

Rešpekt

Ten , kto nerešpektuje, nikdy nebude rešpektovaným.Rovnováha

Čo nie je v rovnováhe sa skôr či neskôr rozpadne! Preto veríme v rovnováhu!

Správanie víťaza

Sme víťazi , pretože vždy robíme najlepšie ako vieme... To je to, čo nás robí úspešnými!

Komunikácia

Komunikácia znamená zdieľanie, porozumenie a zhodnotenie. To sú základné hodnoty života.Vývoj / Rozvoj

Ten, kto sa nerozvýja, bude skôr či neskôr zaostávať. Každým dňom rozvíjame našu kultúru, našu dušu a naše myslenie.

Tímová práca

Zdieľame dojmy, obavy a úspechy, a to z nás robí víťazný tím.

Zmena

Zmena prostredníctvom uvedomenia si svojich chýb a ich nápravy, zmena znamená rast, zmena znamená byť človekom!Dôvera

Byť dôveryhodný znamená mať preukázateľné výsledky. V našom obore pôsobíme od roku 1998 a k dnešnému dňu sme nezaznamenali žiadne negatívne hodnotenia.

Inovácia

Neustále zlepšujeme naše technológie a zavádzame novinky v prospech našich partnerov, klientov a bezpečnosti zamestnancov.

Investície

Investovať pre nás znamená regeneráciu kapitálu, životného prostredia, energie a kultúry. Preto v DLB investujeme!