Background

Služby

Colná problematika

Ponúkame kompletné riešenie pre klientov, ktorí potrebujú pomôcť s colnými procesmi. Prostredníctvom nášho kompletného servisu sa vyhnete zbytočnému zdržaniu a zároveň zlepšíte spoluprácu medzi dopravcami, colnými úradmi a odberateľmi.

Colné zastúpenie

Zabezpečujeme colné zastúpenie vašej spoločnosti pri vývoze a dovoze tovaru do krajín mimo EÚ.


Konzultačné služby

Máme skúsenosti s klasifikáciou tovaru podľa Harmonizovaného systému (HS) kódov. Zabezpečujeme správnu daňovú sadzbu a dodržiavame pravidlá pre dovoz a vývoz tovaru.

Vyplnenie colnej deklarácie

oskytujeme pomoc pri vyplňovaní colnej deklarácie a zabezpečujeme, aby boli všetky potrebné informácie správne zahrnuté.Správne určenie krajiny pôvodu:

Vieme, ako správne určiť krajiny pôvodu tovaru a pomáhame klientom s určením, či sú potrebné dodatočné povolenia alebo či sú pre daný tovar nejaké obmedzenia.

Dostatočné zabezpečenie

Vieme ktoré druhy zabezpečenia sú potrebné pre konkrétny tovar a vieme pomôcť klientom zabezpečiť potrebné poistenie a záruky.

Colné a iné poplatky

Pomáhame klientom zabezpečiť, aby boli zaplatené správne colné a iné poplatky, aby sa zabránilo akýmkoľvek problémom v priebehu colného procesu.