Background

Služby

Preprava s hydraulickou plošinou

Spoločnosť DLB zabezpečuje prepravu s potrebou naloženia a vyloženia tovaru za pomoci zdvíhacej hydraulickej plošiny.

Sme schopní naložiť a vyložiť Váš tovar na miestach, kde nie je zabezpečená možnosť nakládky a vykládky, a to pomocou vysokozdvižného vozíka alebo nakladacej rampy. Každé naše vozidlo je okrem hydraulickej plošiny vybavené aj paletovým vozíkom, aby si vyškolený vodič mohol naložiť alebo vyložit tovar z vášho objektu priamo na ložnú plochu vozidla. Tieto vozidlá sú taktiež vhodné pri sťahovaní spoločností a súkromných osôb z alebo do zahraničia.