Background

Služby

DLB.SK - Prepravné služby

Pracujeme s vlastným vozovým parkom zastrešeným jednou z najefektívnejších firiem v tejto oblasti. Uspokojíme vaše potreby.

DLB.SK - Expresná preprava tovaru

24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku s pristavením vozidla k nakládke do 30 minút. Urgentné zásielky vybavujeme dvojosádkou.

DLB-SK - Preprava tovaru s monitorovaním cez GPS

Všetky naše vozidlá sú vybavené GPS systémom, vďaka ktorému máte k dispozícii údaje o lokalite, rýchlosti vozidla a čase dodania zásielky.

DLB-SK - Preprava tovaru s hydraulickým čelom

Vďaka plošine a vysokozdvižným vozíkom v každom vozidle sa dostaneme k nakládke aj na miestach, ktoré sú ťažšie prístupné.

DLB.SK - Preprava nebezpečného tovaru ADR

Všetky naše vozidlá majú výbavu ADR pre prevoz nebezpečného materiálu. Naši vodiči majú osvedčenie na prepravu takéhoto tovaru.

DLB.SK - Preprava chladeného a mrazeného tovaru

Vaše potraviny alebo lieky sú v bezpečí aj počas prepravy. Pri vykládke je úplnou samozrejmosťou predložiť výpis z histórie teplôt z termografu.